Oikeus määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia

Markkinaoikeus otti kantaa hankintayksikön oikeuteen määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia. Kyse oli EU-hankintana toteutetusta varastopalvelujen sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalvelujen hankinnasta. Aiempi samaa kohdetta koskeva hankintamenettely oli keskeytetty ja menettely käynnistetty uudelleen. Hankintayksikkö oli uudessa kilpailutuksessa edellyttänyt, että varasto sijaitsi enintään 50 km ajomatkan etäisyydellä Espoon keskuksesta. Yhtenä soveltuvuusvaatimuksena oli ollut, että tarjoajien tuli esittää…

Lue lisää

Hankinnan laatupisteet perustuivat referenssiasiakkaille lähetettyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn

Hankintayksikkö oli lähettänyt referenssikohteiden yhteyshenkilöille asiakastyytyväisyyskyselyn. Merkittävä osa laatuvertailun pisteistä perustui kyselyn tuloksiin. Kyselyn tulosten perusteella referenssikohteiden yhteyshenkilöt eivät kuitenkaan olleet saaneet tai havainneet asiakastyytyväisyyskyselyä taikka yhteyshenkilöt eivät ole antaneet heiltä pyydettyä arvostelua. Tarjoja oli tämän seurauksena jäänyt ilman tarjousvertailussa käytettäviä arvostelupisteitä. Näin vertailuperusteella ei ollut tosiasiallisesti arvioitu referenssikohteiden asiakastyytyväisyyttä ja hankittavan palvelun laatua vaan…

Lue lisää