Omavelkainen takaus ilman tietoa vastavakuuden arvosta oli merkittävä taloudellinen riski kaupungille

Kyse oli kaupungin taloudellisiin voimavaroihin nähden merkittävistä sitoumuksista. Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli ollut tilikauden ylijäämästä huolimatta aiemmilta vuosilta kertynyttä kattamatonta alijäämää yli miljoona euroa. Taattava leasingrahoitus oli arvoltaan 6,6 milj. euroa ja erikseen taattava pitkäaikainen laina oli arvoltaan 4 milj. euroa. Nämä takaukset arvioitiin hallinto-oikeuden päätöksissä kumpikin erikseen kaupungin kantokykyyn nähden suuriksi. Taattavan yhtiön…

Lue lisää

Kunnan päätös lainan myöntämisestä tietoverkko-osuuskunnalle kumoutui KHO:ssa

Valtuusto päätti myöntää tietoverkko-osuuskunnalle 1 488 884,76 euron suuruisen lainan ja hyväksyä sitä koskevan velkakirjan. Osuuskunnan taloudellinen tila oli erittäin heikko. Osuuskunnan oma pääoma oli menetetty ja sen omaisuus koostui käytännössä rakennetusta valokuituverkosta, joka oli vaikeasti realisoitavissa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kunnan osuuskunnalle myöntämään lainaan sisältyi kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkittävä taloudellinen riski,…

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi korruptiontorjuntaoppaan

TEM:n sivujen mukaan oppaalla halutaan lisätä sekä kotimaan että ulkomaiden markkinoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten tietämystä korruption lukuisista riskeistä ja korruption seurauksista. Opas antaa yrityksille käytännön työkaluja korruption torjumiseen. Oppaasta löytyy konkreettisia esimerkkejä ja tapoja, joilla yritykset voivat ottaa käyttöön omat toimintasääntönsä korruption torjumiseksi Korruptiontorjuntaopas

Lue lisää