Hallintotuomioistuimet turvaavat kansalaisten oikeudet poikkeusoloissakin

Hallintotuomioistuimet ovat ilmoittaneet muutoksista toiminnassaan. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin mukaan kansalaisten oikeusturva ja hallinnon toiminnan lainmukaisuus varmistetaan kaikissa tilanteissa. Hallintotuomioistuimissa asiakaspalvelu toimii erityisjärjestelyin. Asiakkaille suositellaan ensisijaisesti sähköistä asiointia. Näin sekä asiakkaat ja tuomioistuinten henkilökunta voidaan suojata virusaltistumiselta mahdollisimman pitkälle. Helsingin hallinto-oikeuden tiedote Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tiedot

Lue lisää