Sähköiset kokoukset viimein mahdollisia myös seurakunnan ja kirkon hallinnossa

Kirkkolain muutos, jolla sähköiset kokoukset tulevat mahdollisiksi myös seurakunnan ja kirkon hallinnossa, vahvistettiin 15.3.2021. Lakimuutoksen mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Sähköinen kokous edellyttää, että läsnäolijat ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole…

Lue lisää

Kirkko saamassa sähköiset kokoukset

Hallitus antoi 10.12.2020 esityksen, jossa ehdotetaan kiireellistä voimassa olevan kirkkolain muuttamista siten, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä. Kirkon ja seurakuntien viranomaisten tulisi huolehtia siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisten saatavilla.…

Lue lisää

Kirkolliskokous kiirehti sähköisten kokousten mahdollistamista

Kirkolliskokous päätti kiirehtiä voimassa olevan kirkkolain muuttamista siten, että kirkon toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisinä. Tavoitteena on turvata ja tehostaa kirkon toimielinten toimintakyky koronapandemiasta johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa. Sähköiset kokoukset joustavoittavat päätöksentekoa ja hallintoa seurakunnissa, joissa etäisyydet ovat pitkät. Kun kokousmatkoja ei ole, kokouskustannukset pienenevät. Sähköisten kokousten mahdollisuus edistää myös kirkon ilmastotavoitteiden toteutumista. Kirkolliskokouksesta lakiehdotus…

Lue lisää

Sähköä kirkollisissa kokouksissa

Kun eduskunta keväällä 2020 oli säätänyt valmiuslain käyttöönotosta, myös evankelisluterilaisen kirkon kokoukset voitiin toteuttaa sähköisesti. Valmiuslain käyttö purettiin kuitenkin touko – kesäkuussa 2020. Kevään jälkeenkin useat kunnat – tautitilanteen vakavuudesta tai muista käytännön syistä johtuen – sovelsivat kokouskäytännöissään kuntalain suomaa mahdollisuutta sähköiseen kokouksen ja sähköisen päätöksentekoon. Samoin osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat poikkeuslain…

Lue lisää

Hallitus esittää kuntalain väliaikaista muutosta – sähköinen päätöksenteko helpottuu

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunnanhallitus voisi väliaikaisesti päättää eräiden kunnan hallintosäännön määräysten soveltamisesta, jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä, sähköistä päätöksentekomenettelyä sekä toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuutta. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset videoneuvotteluyhteydellä tai vastaavalla yhteydellä pidettävästä sähköisestä kokouksesta. Ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin sekä kunnissa että kuntayhtymissä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Toimielinten päätöksentekotapoja koskeva…

Lue lisää