Kainuun sotelle seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) esitti 12.9.2018 markkinaoikeudelle 25 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kainuun sotelle hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Markkinaoikeus määräsi kesäkuussa 2019 Kainuun sotelle KKV:n esityksen mukaisesti 25 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta. Kainuun sote oli hankkinut yli 340 000 euron arvoisen 3D-kuvantamislaitteiston ilman kilpailutusta. Kainuun sote katsoi, että hankinta kuului aiemmin kilpailutetun, useamman sairaanhoitopiirin yhdessä…

Lue lisää

Suorahankintoja koskeva seuraamusmaksu pysyi KHO:ssa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudessa vaatinut, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä määrätään maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. Kuntayhtymän hallintoylilääkäri oli hankintaa kilpailuttamatta tehnyt 24.1.2018 hankintapäätöksen 3D-kuvantamislaitteen hankinnasta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo oli 344 141,20 euroa. Hankintayksikön aiemmin kilpailuttama puitesopimus oli päättynyt 31.12.2017. Markkinaoikeus oli todennut, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään hankinnan kilpailuttamatta.…

Lue lisää

Paraisten kaupungin seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta pysyi KHO:ssa

KHO hylkäsi 17.12.2020 Paraisten kaupungin markkinaoikeuden päätöstä koskevan valituksen.  Markkinaoikeuden määräämä 200 000 euron seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta sekä sopimuskauden lyhennys jäivät siis voimaan. Kyseessä on ensimmäinen KHO:n ratkaisu, joka liittyy KKV:n tekemään esitykseen hankinta-asioissa. KKV esitti 10.4.2018 markkinaoikeudelle 200 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Paraisten kaupungille EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Paraisten kaupunki oli ostanut palveluja…

Lue lisää

Sote-alan suorahankinnat kilpailu- ja kuluttajaviraston syynissä

Kolmas kerta toden sanoo – mitä sanonta sitten tarkoittaneekin. Tarkoitus lienee kussakin tilanteessa siihen sopiva. Pietari kielsi Jeesuksen kolme kertaa. Huutokaupassa kolmas kopautus on lopullinen. Kalevalassa mainitaan kolme ”koskea kovoa”. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on nyt kolmannen kerran parin kuukauden sisällä puuttunut kuntien tai kuntayhtymien sotehankintoihin, jotka on tehty suorahankintoina. Kolme ratkaisua laittomista suorahankinnoista KKV…

Lue lisää

KKV:ltä kuukauden sisällä toinen esitys seuraamusmaksusta laittomalle suorahankinnalle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää   40 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Kymsote jatkoi keväällä 2020 silmäosaston osaulkoistusta suorahankintana, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut. Tämä on toinen kerta kuukauden sisällä, kun KKV esittää seuraamusmaksun määräämisestä koskien laitonta suorahankintaa. Edellinen esitys koski Puolangan kunnan…

Lue lisää

Markkinaoikeus määräsi kunnalle 20.000 euron seuraamusmaksun

Kunta oli markkinaoikeuteen toimitetusta valituksesta huolimatta pannut täytäntöön EU-kynnysarvon ylittävää hankintaa koskevan hankintapäätöksen, vaikka päätöksestä oli valitettu markkinaoikeuteen ja markkinaoikeus oli päätöksellään 30.8.2019 hylännyt hankintayksikön pyynnön täytäntöönpanon sallimisesta. Hankintaa koskeva sopimus oli allekirjoitettu 16.9.2019. Hankinnan arvonlisäveroton arvo oli hankintasopimuksen mukaan 232.400 euroa. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja määräsi…

Lue lisää

Puolangan kunnalle esitetään 120000 euron seuraamusmaksua laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) teki 31.8.2020 markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi Puolangan kunnalle laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Puolangan kunta teki vuoden 2020 alussa kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen kunnan sote-palveluiden tuottamisesta ilman hankintalain mukaisen kilpailutuksen järjestämistä. Seuraamusmaksun lisäksi KKV esittää, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa solmiman hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua…

Lue lisää

Liian korkea liikevaihtovaatimus johti seuraamusmaksuun

Hankintayksikkö oli kilpailuttanut EU-hankintana ambulanssien tavarahankinnat vuodelle 2019 sekä optiovuosille 2020 ja 2021. Hankintailmoituksessa tarjoajan vuotuisen liikevaihdon määränä oli edellytetty edellisen kolmen vuoden aikana keskimäärin vähintään 8.400.000 euroa. Muutoksenhakijan mukaan liikevaihtoraja oli asetettu nelinkertaiseksi suhteessa hankinnan kokonaisarvoon. Markkinaoikeus totesi, että liikevaihtoa koskeva vähimmäisvaatimus oli liittynyt tarjoajien taloudellisiin edellytyksiin toteuttaa hankinnan kohteena oleva hankinta. Neljä kertaa…

Lue lisää