Rajoituslaki koskemaan myös kuntaomisteisia yhtiöitä

1.11.2020 voimaan tulevalla ns. rajoituslain muutoksella lain rajoitteet ulottuvat sovellettaviksi myös kuntien ja kuntayhtymien yksin tai yhdessä omistaman yhtiön vastaaviin investointeihin. Kunta tai kuntayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa. Kunta tai kuntayhtymä taikka 1 momentissa…

Lue lisää