Kansallisella julkisten hankintojen strategialla työkaluja hankintayksiköille ja liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja järjestöille

Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia lanseerattiin Kuntamarkkinoilla 9.9.2020. Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja. Yritykset ja järjestöt saavat uudenlaisen kumppanuuden myötä liiketoimintamahdollisuuksia. Useat kansalaisille tärkeät palvelut tehdään julkisina hankintoina ja strategia tuo mukanaan parempia arjen asiakaskokemuksia. Strategia-asiakirja

Lue lisää

Työryhmä valmistelemaan korruption vastaista strategiaa

Oikeusministeriö asetti 24.4.2020 työryhmän valmistelemaan korruptionvastaista strategiaa ja toimenpideohjelmaa sen toteuttamiseksi. Oikeusministeriö toteaa, että työryhmän asettamisella halutaan tehostaa korruption torjuntaa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Vuosille 2020–2023 laadittavan strategian tavoitteena on vahvistaa korruption torjuntaa ja ennaltaehkäisyä sekä parantaa viranomaisten yhteistyötä. Tarkoituksena on myös edistää korruption tunnistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Lisäksi korruption…

Lue lisää