Kainuun sotelle seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) esitti 12.9.2018 markkinaoikeudelle 25 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kainuun sotelle hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Markkinaoikeus määräsi kesäkuussa 2019 Kainuun sotelle KKV:n esityksen mukaisesti 25 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta. Kainuun sote oli hankkinut yli 340 000 euron arvoisen 3D-kuvantamislaitteiston ilman kilpailutusta. Kainuun sote katsoi, että hankinta kuului aiemmin kilpailutetun, useamman sairaanhoitopiirin yhdessä…

Lue lisää

Suorahankintoja koskeva seuraamusmaksu pysyi KHO:ssa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudessa vaatinut, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä määrätään maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. Kuntayhtymän hallintoylilääkäri oli hankintaa kilpailuttamatta tehnyt 24.1.2018 hankintapäätöksen 3D-kuvantamislaitteen hankinnasta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo oli 344 141,20 euroa. Hankintayksikön aiemmin kilpailuttama puitesopimus oli päättynyt 31.12.2017. Markkinaoikeus oli todennut, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään hankinnan kilpailuttamatta.…

Lue lisää

Hämeenlinnan kaupungille huomautus laittomasta suorahankinnasta

Hämeenlinnan kaupunki oli hankkinut chatbot-ohjelman kaupungin verkkosivuille suorahankintana. Kaupunki perusteli suorahankintaa teknisillä syillä. Kaupungin mukaan Kunta-Kati -chatbotin teknisten ominaisuuksien ansiosta sitä voidaan kehittää yhdessä muiden samaa ohjelmistoa käyttävien kuntien kanssa ja muun muassa hyödyntää kuntien yhteistä kysymyspankkia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV:n) päätöksen mukaan suorahankinnalle ei ollut perustetta. Hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa, sillä myös muilta palveluntarjoajilta…

Lue lisää

Salon kaupungille KKV:n huomautus lainvastaisista hankinnoista

Salon kaupunki kilpailutti rakennusurakoiden tuntityöt vuonna 2017. Usean hankintaan osallistuneen yrityksen kesken perustettiin vuoden 2018 loppuun voimassa ollut puitejärjestely. Puitejärjestelyä jatkettiin hankintaan sisältyneen option mukaisesti vuosi 2019. Puitejärjestelystä huolimatta kaupunki tilasi tuntitöitä myös järjestelyn ulkopuolisilta yrityksiltä vuonna 2019 yli 100 000 eurolla. Vaikka sopimuskausi päättyi vuoteen 2019, puitejärjestelyä jatkettiin myös vuonna 2020. Uusi rakennusurakoiden tuntitöiden…

Lue lisää

Mitä jäi vuodesta 2020 käteen?

Korona tuntuu päättyvänä vuonna peittäneen alleen lähes kaiken muun, mutta ei kulunut vuosi ole pelkkää koronaakaan ollut. Toisaalta koronan myötä moni asia on saanut hyvällä tavalla tuulta alleen.   Lainsäädäntöuudistukset ovat edenneet, niistä tietysti tärkeimpänä SOTE-uudistus. Sitä koskeva hallituksen esitys lähetettiin eduskunnan täysistunnon myllystä 14.12.2020 erinäisiin valiokuntiin lausuntokierrokselle. Tätä sotesopaksikin nimettyä palvelurakenteen uudistusta on viritetty…

Lue lisää

Paraisten kaupungin seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta pysyi KHO:ssa

KHO hylkäsi 17.12.2020 Paraisten kaupungin markkinaoikeuden päätöstä koskevan valituksen.  Markkinaoikeuden määräämä 200 000 euron seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta sekä sopimuskauden lyhennys jäivät siis voimaan. Kyseessä on ensimmäinen KHO:n ratkaisu, joka liittyy KKV:n tekemään esitykseen hankinta-asioissa. KKV esitti 10.4.2018 markkinaoikeudelle 200 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Paraisten kaupungille EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Paraisten kaupunki oli ostanut palveluja…

Lue lisää

Sote-alan suorahankinnat kilpailu- ja kuluttajaviraston syynissä

Kolmas kerta toden sanoo – mitä sanonta sitten tarkoittaneekin. Tarkoitus lienee kussakin tilanteessa siihen sopiva. Pietari kielsi Jeesuksen kolme kertaa. Huutokaupassa kolmas kopautus on lopullinen. Kalevalassa mainitaan kolme ”koskea kovoa”. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on nyt kolmannen kerran parin kuukauden sisällä puuttunut kuntien tai kuntayhtymien sotehankintoihin, jotka on tehty suorahankintoina. Kolme ratkaisua laittomista suorahankinnoista KKV…

Lue lisää

KKV:ltä kuukauden sisällä toinen esitys seuraamusmaksusta laittomalle suorahankinnalle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää   40 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Kymsote jatkoi keväällä 2020 silmäosaston osaulkoistusta suorahankintana, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut. Tämä on toinen kerta kuukauden sisällä, kun KKV esittää seuraamusmaksun määräämisestä koskien laitonta suorahankintaa. Edellinen esitys koski Puolangan kunnan…

Lue lisää

Puolangan kunnalle esitetään 120000 euron seuraamusmaksua laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) teki 31.8.2020 markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi Puolangan kunnalle laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Puolangan kunta teki vuoden 2020 alussa kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen kunnan sote-palveluiden tuottamisesta ilman hankintalain mukaisen kilpailutuksen järjestämistä. Seuraamusmaksun lisäksi KKV esittää, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa solmiman hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua…

Lue lisää

Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen

Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen Hankintayksikkö oli ilmoittanut 18.12.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta yleishakkuukoneen hankinnasta opetuskäyttöön. Hankintayksikkö sai kaksi tarjousta. Hankintayksikkö sulki tekemillään päätöksillä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina molemmat saamansa tarjoukset ja päätti siirtyä suorahankintaan. Suorahankintapäätöksellä yleishakkuukone hankittiin tarjouskilpailuun osallistumattomalta toimittajalta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 180.000–200.000 euroa. Markkinaoikeus totesi, että…

Lue lisää