Oikeus määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia

Markkinaoikeus otti kantaa hankintayksikön oikeuteen määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia. Kyse oli EU-hankintana toteutetusta varastopalvelujen sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalvelujen hankinnasta. Aiempi samaa kohdetta koskeva hankintamenettely oli keskeytetty ja menettely käynnistetty uudelleen. Hankintayksikkö oli uudessa kilpailutuksessa edellyttänyt, että varasto sijaitsi enintään 50 km ajomatkan etäisyydellä Espoon keskuksesta. Yhtenä soveltuvuusvaatimuksena oli ollut, että tarjoajien tuli esittää…

Lue lisää

Mahdollisuus tarjouksen täsmentämiseen rikkoi tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusta

Kyse oli kaupungin talvikunnossapidon kilpailutuksesta. Hankintayksikkö oli tarjousten jättämisajan jälkeen antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan alihankkijoiden ja kaluston osalta. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli sallinut voittaneen tarjoajan muuttaa tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen. Hankintayksikön menettely oli käytännössä johtanut siihen, että yksi tarjoaja oli saanut muita tarjoajia pidemmän tarjousajan. Näin toimiessaan hankintayksikön ei ollut…

Lue lisää