Tarjouspyynnön virheellisyys johti hankintapäätöksen kumoamiseen

Kyse oli ompelukoneiden ja niiden huollon ja korjauksen EU-kilpailutuksesta. Tarjouspyynnöstä ilmeni 25 eri kohtaa, joihin tarjouksessa tuli vastata. Sähköinen tarjouslomake edellytti siinä olleen ohjelmointivirheen takia vastaamista 211 kohtaan. Markkinaoikeus katsoi, että sähköisen tarjouslomakkeen eroavuus tarjouspyynnöstä oli ollut sellainen yllättävä seikka, johon tarjoajien ei ole voinut kohtuudella edellyttää voivan varautua tarjousta valmistellessaan. Tarjoajat eivät voineet heti…

Lue lisää