Oikeus määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia

Markkinaoikeus otti kantaa hankintayksikön oikeuteen määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia. Kyse oli EU-hankintana toteutetusta varastopalvelujen sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalvelujen hankinnasta. Aiempi samaa kohdetta koskeva hankintamenettely oli keskeytetty ja menettely käynnistetty uudelleen. Hankintayksikkö oli uudessa kilpailutuksessa edellyttänyt, että varasto sijaitsi enintään 50 km ajomatkan etäisyydellä Espoon keskuksesta. Yhtenä soveltuvuusvaatimuksena oli ollut, että tarjoajien tuli esittää…

Lue lisää

Innovatiivisuutta, osallisuutta ja arvojen toteutumista koskevat kriteerit hankinnan vertailussa

Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteeksi paras hinta-laatusuhde siten, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laadun vertailuperusteiksi oli ilmoitettu ”Palvelukonseptin videointi” 40 % ja ”Avokysymys” 10 % painoarvolla.  Tarjoukseen tuli liittää videotallenne, jossa esiteltiin tarjoajan palvelukotiin suunnittelema palvelukonsepti. Palvelukonseptin tulee pitää sisällään seuraavat…

Lue lisää