Mahdollisuus tarjouksen täsmentämiseen rikkoi tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusta

Kyse oli kaupungin talvikunnossapidon kilpailutuksesta. Hankintayksikkö oli tarjousten jättämisajan jälkeen antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan alihankkijoiden ja kaluston osalta. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli sallinut voittaneen tarjoajan muuttaa tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen. Hankintayksikön menettely oli käytännössä johtanut siihen, että yksi tarjoaja oli saanut muita tarjoajia pidemmän tarjousajan. Näin toimiessaan hankintayksikön ei ollut…

Lue lisää