Kuntaliitto päivitti hallintosääntömallia

Kuntaliiton päivitti julkaisuaan Kunnan hallintosääntö vastaamaan vuoden 2020 sääntelyä. Päivityksessä lukuun 7 on lisätty hallintosäännössä määriteltävät tiedonhallinnan vastuut ja velvoitteet. Tiedohallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lisäksi mallissa on ajantasaistettu sähköiseen kokousmenettelyyn liittyvä sääntely. Sähköistä menettelyä koskeva koskeva sääntely muuttui koronaepidemian vuoksi, ja kuntalain väliaikaiset muutokset tulivat voimaan toukokuussa 2020. Malli on tehty kunnille mutta…

Lue lisää