Asiakirjapyyntöihin ja tiedusteluihin on vastattava viipymättä

Kantelun johdosta apulaisoikeuskansleri huomautti, että tiedusteluihin vastaamiseen ja  asiakirjapyynnön  käsittelyyn näytti kaupungissa x  liittyvän vakavia puutteita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen ja totesi, että viranomaisen on vastattava tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä asian edellyttämällä tavalla. Oikeuskanslerin päätös 26.1.2021

Lue lisää

KHO:lta kaksi päätöstä asiakirjajulkisuudesta

KHO antoi 2.11.2020 kaksi ennakkopäätöstä siitä, milloin asiakirjaa on pidettävä julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuna viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuna asiakirjana. Lainkohdassa kyse on asiakirjoista, jotka koskevat viranomaisissa työskentelevien välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa sisäistä työskentelyä. Näitä julkisuuslaki koskee ainoastaan, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon.…

Lue lisää