KHO hylkäsi liikenneturvallisuutta vaarantavan mainostaulun lupahakemuksen

Kunta myönsi toimenpideluvan valomainostaulun sijoittamiselle. Hallinto-oikeus hylkäsi ELY-keskuksen valituksen toimenpidelupapäätöksestä. KHO otti ELY-keskuksen valituksen käsiteltäväkseen.  Se totesi, että aiemman KHO:n oikeuskäytännön mukaisesti liikenneturvallisuusnäkökohdat voidaan huomioida maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa lupaharkinnassa, kun arvioidaan ulkomainoslaitteen toimenpideluvan edellytysten täyttymistä. KHO:n mukaan toimenpideluvassa tarkoitettu led-mainoslaite sijoittuisi melko vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudelle ja lähelle risteysaluetta, jossa risteää lisäksi kevyenliikenteenväylä. Laitteen ympäristövaikutukset…

Lue lisää