Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua (TSV-palvelua) koskevaan lakimuutokseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jätelain 33 §:n muuttamisesta 21.8.2020 mennessä. Tarkoituksena on sujuvoittaa julkisten hankkijoiden työtä jätelaissa säädetyn siirtymäajan päättyessä vuoden 2021 alussa. Markkinaehtoisen jätehuoltopalvelun saatavuutta ei esityksen mukaan tarvitsisi selvittää digitaaliseen markkinapaikkaan Materiaalitoriin tehtävän tarjouspyynnön avulla. Tilanne voitaisiin selvittää nykyiseen tapaan julkaisemalla hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Mikä on TSV-palvelu? Se tarkoittaa, että kunta on…

Lue lisää