KHO:lta kaksi päätöstä asiakirjajulkisuudesta

KHO antoi 2.11.2020 kaksi ennakkopäätöstä siitä, milloin asiakirjaa on pidettävä julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuna viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuna asiakirjana. Lainkohdassa kyse on asiakirjoista, jotka koskevat viranomaisissa työskentelevien välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa sisäistä työskentelyä. Näitä julkisuuslaki koskee ainoastaan, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon.…

Lue lisää