Opas kunnan varautumisen johtamiseen

Kuntaliitto julkaisi oppaan kunnan varautumisen johtamisesta. Oppaaseen on koottu työvaiheet, jotka sisältyvät kunnan varautumisen johtamiseen. Oppaassa esitettävät tiedot perustuvat mm. kuntalakiin, valmiuslakiin, kunnan toimintoja koskevaan toimialakohtaiseen erityislainsäädäntöön, Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan sekä huoltovarmuuden tavoitteisiin. Oppaan laatimisesta vastasivat Suomen Kuntaliitto, Huoltovarmuuskeskus, Turvallisuuskomitea, Pelastusopisto, valtiovarainministeriö sekä sisäministeriö. Oppaan voi ladata täältä

Lue lisää