Valtiontukisääntöjen tilapäiset joustot jatkuvat 2021 loppuun

Euroopan komissio päätti 28.1.2021 pidentää tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. Lisäksi komissio tiedotti, että sääntöjen yrityskohtaiset enimmäismäärät tuelle nousevat. Esimerkiksi 800 000 euron enimmäismäärä nousee 1,8 miljoonaan euroon. Suomessa muutokset helpottavat mahdollisten uusien koronatukien käyttöönottoa. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  

Lue lisää

Valtiontukisäännösten kevennystä jatkettiin

Kunnilla on mahdollisuus myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman mukaisesti. Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat puitetukiohjelman nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Tukea voidaan myöntää kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille, lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyaloja, joilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä. EU-komissio jatkoi joulukuussa 2020 Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti. Kuntaliiton tiedote

Lue lisää

Viestintävirastolla oli laillinen peruste evätä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n laajakaistatuki

Pitkään oikeusprosesseissa ollut laajakaistatuen epäämistä koskeva asia on nyt saatu lopullisesti ratkaistua. Hallinto-oikeus oli 24.1.2019 hylännyt Viestintäviraston päätöksestä tehdyn valituksen. Hallinto-oikeus totesi, että Multian laajakaistahankkeelle myönnettävän julkisen tuen enimmäismäärä on tuen myöntämistä koskevan päätöksen ja siihen myöhemmin tehdyn muutoksen mukaan 90 prosenttia tukeen oikeuttavista kustannuksista.Hallinto-oikeuden mukaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n vapaan oman pääoman…

Lue lisää

Tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma antaa kunnille mahdollisuuden yritystukien myöntämiseen

COVID-19-puitetukiohjelman nojalla kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille.  Tukea ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon tai kalastus- ja vesiviljelyaloille. Näillä aloilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä. Tukipäätös on tehtävä viimeistään 31.12.2020, mutta tuki saadaan kuitenkin maksaa tätä myöhemmin. Puitetukiohjelmalla annetaan mahdollisuus rajoitettujen tukimäärien myöntämiseen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19-kriisin…

Lue lisää

Kuntien matkailun tukeminen – valtiontukisäännökset pitää tarkistaa

Kunta voi omilla toimenpiteillään myötävaikuttaa siihen, että matkailutoimiala selviäisi koronapandemian aiheuttamasta kokonaiskysynnän laskusta. Kunnan tulee toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan ottaa huomioon sekä kunnan yleiseen toimialaan että EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvät rajoitteet. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kunnan yleiseen toimialaan on oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu kuuluvan elinkeinoelämän yleisten toimintaedellytysten luominen ja parantaminen sekä työllisyyden edistämiseen tähtäävät…

Lue lisää