Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista

Apulaisoikeusasiamies teki oma-alotteisesti selvityksen kuntien vanhusten hoivaa ja hoitoa koskevista toimintakäytännöistä. Näissä havaittiin edelleen vakavia puutteita. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miten kunnat voisivat ennaltaehkäisevästi varmistaa sen, ettei yksittäinen muistisairas vanhus joudu kaltoin kohdelluksi. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten kunnat voivat toimia, jos vakavia epäkohtia on jo ilmennyt. Selvityksen mukaan kuntien suorittama valvonta on ollut puutteellista.…

Lue lisää