Etätyö ja verovähennykset – verohallinnon tietopaketti saatavilla

  Verohallinto on koonnut sivuilleen tietopaketin koskien etätöitä ja verovähennyksiä. Tietopaketin löydät verohallinnon www-sivuilta osoitteesta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/et%C3%A4ty%C3%B6-ja-v%C3%A4hennykset/. Samalta sivulta löytyy myös linkki verohallinnon verkkoseminaariin samasta aiheesta.

Lue lisää