Päätös vierailukiellosta vammaisten asumispalveluyksikköön oli lainvastainen

Kunnan vammaispalvelupäällikkö oli tartuntatautilain 17 §:n nojalla asettanut vammaispalvelujen asumisyksiköitä koskevan vierailukiellon. Päätöksessä oli viitattu muun ohella sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustartuntojen torjumiseksi antamiin ohjeisiin. KHO katsoi, että vierailukiellon antaminen merkitsi pitkälle menevää puuttumista asumisyksikön asukkaiden yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan. Tartuntatautilain 17 §:ssä ei ollut säädetty toimivallasta ryhtyä toimenpiteisiin, joilla rajoitettiin perusoikeuksia. Vammaisten asumisyksikköä koskevaa vierailukieltoa…

Lue lisää