Kunnalla oikeus purkaa seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyneen virkasuhde

Kaupunki purki A:n virkasuhteen tämän syyllistyttyä vapaa-ajallaan muun muassa seksuaaliseen ahdisteluun. Hovioikeuden tuomio rikosasiassa oli lainvoimainen. A:n tehtäviin kuului alaikäisten oppilaiden opettaminen. Asiassa oli arvioitavana, oliko kaupungilla ollut laillinen peruste purkaa hänen virkasuhteensa vapaa-ajalla tehtyjen rikosten johdosta. Huomioon oli otettava myös se, että A työskentelee tehtävässä, joka on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevalla lailla…

Lue lisää