Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu koulumatkakuljetusten kustannuksista

Oppilaalle oli lääkärinlausuntojen perusteella muutosta huolimatta annettu oikeus käydä koulun kaikki luokka-asteet siinä ala-asteen koulussa, jossa hän oli aloittanut koulunkäyntinsä. Perusopetuslain 32 §:n 3 momentin mukaisesti päätöksessä edellytettiin, että B:n huoltajat vastaavat oppilaan koulumatkakuljetuksista tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Oppilaan hakemus koulumatka-avustuksesta hylättiin, koska hän ei käynyt koulua lähikoulussaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että oppilaalle olisi tullut…

Lue lisää