Kuntayhtymän valtuusto ylitti toimivaltansa ostaessaan kaupungilta 49 % työterveyshuolto- ja yleislääkä-ripalveluita tuottavan osakeyhtiön osakkeista

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto päätti ostaa vähemmistöosakkuuden Etelä-Savon Työterveys Oy:stä. Yhtiön enemmistöosakkaaksi tulisi yksityisessä omistuksessa oleva Osuuskauppa Suur-Savo. Etelä-Savon Työterveys Oy toimii kilpailutilanteessa markkinoilla ja myy työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita omien osakkaidensa lisäksi myös muille tahoille. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki…

Lue lisää