Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista

Apulaisoikeusasiamies teki oma-alotteisesti selvityksen kuntien vanhusten hoivaa ja hoitoa koskevista toimintakäytännöistä. Näissä havaittiin edelleen vakavia puutteita. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miten kunnat voisivat ennaltaehkäisevästi varmistaa sen, ettei yksittäinen muistisairas vanhus joudu kaltoin kohdelluksi. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten kunnat voivat toimia, jos vakavia epäkohtia on jo ilmennyt.

Selvityksen mukaan kuntien suorittama valvonta on ollut puutteellista. Kunnissa ei ollut noudatettu lakisääteistä velvoitetta, jonka mukaan laitoksessa tai palveluasumisyksikössä olevalle muistisairaalle vanhukselle tulee nimetä omatyöntekijäksi kunnan viranhaltijana toimiva ammattihenkilö (4944/2019).

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kuntien toiminnan merkitys korostuu poikkeusolojen aikana, jolloin omaisten ja läheisten on tavanomaista vaikeampi havainnoida muistisairaan vanhuksen saamaa hoivaa ja hoitoa. Apulaisoikeusasiamies on antanut edellä olevan lisäksi kannanottoja useista koronaepidemiaan liittyvistä vanhustenhoidon kysymyksistä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote