Apulaisoikeusasiamies pohtii käteiskassojen välttämättömyyttä

Apulaisoikeusasiamiehelle oli tehty kantelu asiassa, jossa kantelija ei ollut voinut kaupparekisterin asiakaspalvelussa maksaa rekisterimaksuja käteisellä. Kantelijan lausui, että koska hänellä ei ollut pankkikorttia, hän ei voinut maksaa rekisteröintimaksuja eikä sen vuoksi perustaa osakeyhtiötä.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) taloussäännön mukaan PRH:n käyntiasiakaspalveluissa otetaan vastaan vain pankki- ja luottokorttimaksuja. Jos korttimaksu ei ole mahdollinen, henkilöstöä on erikseen ohjeistettu antamaan lasku maksun suorittamiseksi.

Apulaisoikeusasiamies totesi, että olosuhteet, kuten maksutavan harvinaisuus ja käteiskassan pidon vaatimat käyttöön nähden huomattavat kustannukset voidaan ottaa huomioon käteiskassan pidossa. Arvioitaessa hallintolain palveluperiaatteen toteutumista palvelujen riittävyyden ja valinnanvapauden näkökulmasta on puolestaan otettava huomioon asiakkaan mahdollisuus käyttää muita maksutapoja. Peruspankkipalveluja koskeva sääntely takaa peruspalvelut kaikille, vain rahanpesua ja eräitä laissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Pankkipalveluiden kustannusten määrän rajoittaminen on asiakkaan valitseman peruspankkipalvelun tai siitä kieltäytymisen perusteella lähtökohtaisesti asiakkaan itsensä valittavissa. Hallinnon palveluperiaate ei apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan edellytä käteiskassanpitoa kaikissa tapauksissa. Laki ei edellytä sitä, että jokaisen viranomaisen olisi ylläpidettävä hallinnollisesti raskasta käteiskassanpitoa hyvin harvoinkin tapahtuvia maksuja varten.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu EOAK/6013/2019