Apulaisoikeuskansleri moitti kunnan käytäntöä koskien salassa pidettävien asioiden merkitsemistä verkko-sivuilla julkaistaviin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kaupungin ilmoittaman mukaan se julkaisee toimielintensä esityslistat ja pöytäkirjat verkkosivuillaan vain julkisten asiakohtien osalta.  Salaisten asiakohtien päätösotsikot ja salassapidon perusteet julkaistaan toimielinten kokousten jälkeen laadittavan päätösluettelon yhteydessä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kunnalle kuntalaissa säädetyn tiedottamisvelvollisuuden mukaista kuitenkin olisi, että vaikka esityslistaa tai pöytäkirjaa ei yksittäisen asian osalta julkaistaisi verkossa, asian otsikossa asiaa kuvattaisiin siten, että yleisöllä on otsikon perusteella mahdollisuus halutessaan pyytää siitä lisätietoa.

Apulaisoikeuskanslerin päätös