Asiakirjapyyntöihin ja tiedusteluihin on vastattava viipymättä

Kantelun johdosta apulaisoikeuskansleri huomautti, että tiedusteluihin vastaamiseen ja  asiakirjapyynnön  käsittelyyn näytti kaupungissa x  liittyvän vakavia puutteita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen ja totesi, että viranomaisen on vastattava tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä asian edellyttämällä tavalla.

Oikeuskanslerin päätös 26.1.2021