Ehdollinen hankintapäätös todettiin hankintalain vastaiseksi

Hankintapäätöksessä oli asetettu hankintasopimuksen ehdoksi se, että voittaneen tarjoajan ja kolmannen tarjoajan välinen patenttikiista ratkeaa voittaneen tarjoajan eduksi. Hankintayksikkö oli päättänyt käyttää kolmannen tarjoajan tuotetta, kunnes patenttikiistaan saadaan lainvoimainen ratkaisu.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut ilmoitettu mahdollisuudesta tehdä hankintapäätös ehdollisena hankintapäätöksessä todetuin tavoin. Voittanut tarjoaja oli sitoutunut noudattamaan JYSE 2014 Tavarat -ehtoja. Sopimusehdoilla oli vähennetty tarjottujen tuotteiden patentteja koskevista erimielisyyksistä johtuvia oikeudellisia ja taloudellisia riskejä hankintayksikölle.

Sekä markkinaoikeus että korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoivat, etteivät hankintapäätöksessä asetetut edellytykset voittaneen tarjoajan valitsemisesta olleet hankintalaissa asetetun suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Hankintayksikkö oli ehdollisen hankintapäätöksen tehdessään menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Hyvitysmaksun osalta KHO katsoi, että hankintalain 155 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyvitysmaksun enimmäismäärä oli tässä asiassa määritettävä sen hankintasopimuksen arvosta, jolla hankintayksikkö oli hankkinut lääkevalmisteita kolmannelta tarjoajalta, mikä saadun selvityksen mukaan oli 781 175,08 euroa. Kun otettiin huomioon myös hankintayksikön virheen laatu, korkein hallinto-oikeus alensi markkinaoikeuden määräämän 100 000 euron hyvitysmaksun määrän 60 000 euroon.

KHO:2021:40