Hallinto-oikeus otti kantaa turvalliseen opiskeluympäristöön

X:n kunta ei ollut kyennyt takaamaan A:lle turvallista opiskeluympäristöä hänen lähikoulukseen osoitetulla X:n kunnan koululla. Väistötiloissa järjestetty opetus ei ollut kaikilta osin täyttänyt perusopetuslaissa säädettyjä edellytyksiä. Näin huoltajilla oli ollut perusteltu ja pakottava syy ilmoittaa hänet muun kuin lähikoulun oppilaaksi.

X:n kunnan olisi näissä oloissa tullut järjestää A:lle perusopetuslain 32 §:n 1 momentin perusteella maksuton koulukuljetus kotoa yli viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Z:n kunnan koululle kevätlukukaudelle 2019 ja lukuvuodelle 2019-2020 tai myöntää vastaaville ajoille oppilaan kuljettamista tai saattamista varten riittävä avustus. Kun koulukuljetuksen järjestäminen tässä vaiheessa ei ollut enää mahdollista, hallinto-oikeus palautti asian X:n kunnalle korvauksen suuruuden arvioimiseksi ja korvauksen maksamiseksi.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu