Hallintopäätöksessä aina oltava yhteystiedot lisätietojen saamiseksi

Kantelun kohteena olleissa hallintopäätöksissä ei ollut sen henkilön yhteystietoja, joka voi antaa päätöksestä lisätietoja. Päätöksissä oli sähköisen asiointipostilaatikon osoite, josta asiakas saa lisätietoa tai johon hän voi jättää soittopyynnön päätöksen esittelijälle tai ratkaisijalle lisätietojen saamiseksi. Samoin päätöksissä oli viraston postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että päätöksistä ei ilmene sen henkilön yhteystiedot, jolta voi pyytää lisätietoja. Hallintolain 44 §:n 1 momentin 4 kohta edellyttää hyvin yksiselitteisesti, että hallintopäätöksestä on oltava lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot. Kantelun kohteena olleet päätökset eivät täytä tätä vaatimusta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu