Hallitus antoi esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Kokeilun ajaksi joitain valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä siirrettäisiin kuntien tehtäväksi. Kyse olisi laissa tarkemmin määriteltyjä ja osittain vaikeasti työllistyviä asiakasryhmiä koskevista tehtävistä.

Ensi vaiheessa yhteensä kahdellekymmenelle kokeilualueelle esitetään siirrettäväksi kokeilun ajaksi työllisyyttä edistävien henkilöasiakkaan palvelujen neuvonta, ohjaus- ja palvelutehtävät, eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille. Kuntien nimeäminen perustuu syksyllä 2019 toteutettuun avoimeen hakuun ja siinä valittuihin kokeilualueisiin. Kokeilua laajennettaisiin myöhemmin järjestämällä kunnille uusi haku kokeiluun.

Hallituksen esitys