Hankinnan kokonaisarvon laskeminen

Valitus ei koskenut sitä, onko kyse kansallisesta vai EU-hankinnasta, mutta markkinaoikeus tutki asian viran puolesta.

Kunta oli kilpailuttanut kansallisena hankintana tiettyjen alueiden talvikunnossapidon siten, että palveluhankinta oli jaettu neljään urakka-alueeseen. Kaikista urakka-alueista oli julkaistu yhteinen kansallinen hankintailmoitus, ja tarjouspyyntöasiakirjat olivat osittain yhteiset kaikille urakka-alueille. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikön kilpailuttama palveluhankinta neljälle eri urakka-alueelle oli muodostanut yhden kokonaisuuden, vaikka kunkin urakka-alueen osalta oli tehty erillinen hankintapäätös.

Markkinaoikeuden tiedusteltua asiaa hankintayksikkö ilmoitti kaikkien urakka-alueiden yhteiseksi ennakoiduksi arvonlisäverottomaksi arvoksi noin 670.000 euroa.  Valituksen kohteena olleen hankinnan osa-alueiden 1 ja 3 ennakoitu arvo oli noin 320.000 euroa.

Markkinaoikeus totesi, että hankintalain 26 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen palveluhankintoja koskeva EU-kynnysarvo oli hankintailmoituksen julkaisemishetkellä 214.000 euroa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo eli noin 670.000 euroa ylitti EU-kynnysarvon. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätökset ja kielsi päätöksen täytäntöönpanon 10.000 euron sakon uhalla.

MAO 13/21