Hankintamenettelyn keskeyttäminen, kun hankintayksikkö sai vain yhden tarjouksen

Maaseutuliikenteen linjojen ja asiointiliikenteen ajamista koskevaan tarjouspyyntöön oli saatu ainoastaan yksi hyväksyttävä tarjous kuhunkin kilpailutuksen kohderyhmään. Hankinta oli keskeytetty.

Markkinaoikeus totesi, että hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous. Keskeyttäessään hankinnan hankintayksikkö ei  menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Keskeyttämispäätöksestä tehty valitus hylättiin.

MAO 150/20