Hankintapäätös kumottiin epäselvän tarjouspyynnön takia

Kunta oli kilpailuttanut avoimella menettelyllä maankäytön infrahankkeiden rakennuttajakonsulttipalvelut puitejärjestelynä ajalle 15.4.2019–14.4.2021 ja kahden vuoden optiokaudelle. Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste oli ollut paras hinta-laatusuhde. Hinnan painoarvo oli  40 prosenttia ja laadun painoarvo 60 prosenttia. Laadullinen vertailuperuste oli ”Toimintakuvaus”, johon sisältiyvät ”tarjoajan toimintatavan vastaavuus hankintayksikön tarpeeseen ja tarjouspyynnön tavoitteisiin”, ”laadunvarmistuksen toteuttaminen” ja ”työturvallisuuskoordinoinnin toteuttaminen”.

Markkinaoikeus katsoi, että toimintakuvausta koskeva vertailuperuste ja sen arvioinnissa huomioon otettaviksi ilmoitetut perusteet olivat niin avoimet ja yleisluontoiset, että tarjoajat eivät voineet tarjouspyynnön perusteella riittävällä tavalla ennakoida, millä nimenomaisilla seikoilla tulee olemaan merkitystä tarjousten laadun vertailussa. Kyseinen vertailuperuste on antanut hankintayksikölle rajoittamattoman vapauden tarjousten laadun vertailun toteuttamisessa. Hankintapäätös kumottiin.

Markkinaoikeuden ratkaisu 173/20