Hankintayksikkö saattoi arvioida sitä, oliko tarjoajan luottoluokitus riittävä

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajalta ”vähintään Rating Alfa A tai vastaavaa luottoluokitusta”. Tarjoaja oli ilmoittanut täyttävänsä minimivaatimuksen ja toimittavansa pankin tai luottolaitoksen lausunnon yhtiön luottokelpoisuudesta. Tarjoukseen sisältyneen tilaajavastuuraportin mukaan yhtiön Bisnode Finland Oy:n mukainen luottoluokitus oli ollut AA – Hyvä.

Hankintayksikön ja halvimman tarjouksen tarjouskilpailuun jättäneen tarjoajan välisen urakkaneuvottelun jälkeen hankintayksikkö tarkisti yhtiön luottoluokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Sen antaman raportin mukaan yhtiön luottoluokitus on ollut B – Välttävä, kun vaatimus oli ollut ” Alfa Rating A tai vastaava”. Hankintayksikkö totesi, että tarjoaja ei täyttänyt tarjouspyynnössä tarjoajalle asetettuja luottoluokitusta ja liikevaihtoa koskevia vaatimuksia. Tarjoaja suljettiin tarjouskilpailusta, mutta se valitti päätöksestä.

Markkinaoikeus totesi hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja määräsi sen maksettavaksi hyvitysmaksun.

KHO kumosi markkinaoikeuden päätöksen. Se totesi, että tarjoajan soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tarjoajan kyvystä toteuttaa hankinta. Tarjoja oli esittänyt tarjouksessaan Bisnode Finland Oy:n luottoluokituksen AA – Hyvä. Tarjoaja ei ole osoittanut, että sanottu luottoluokitus vastaisi Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusta Alfa Rating A ja hankintayksikön hankkiman selvityksen mukaan yhtiön Suomen Asiakastieto Oy:n mukainen luottoluokitus oli ollut B – Välttävä. KHO katsoi, että hankintayksikkö oli voinut arvioida, että tarjoaja ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta luottoluokituksesta.

KHO:n päätös