Hankintayksikkö velvoitettiin kansallista hankintaa koskevassa asiassa maksamaan hyvitysmaksu

Väistötiloja koskeva hankintasopimus oli jo allekirjoitettu. Valittaja vaati hyvitysmaksua, koska voittaneen tarjoajan tarjoamassa väistötilassa ei ole ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukaista teknistä tilaa. Markkinaoikeus oli aiemmin hylännyt vaatimuksen hankintamenettelyn täytäntöönpanon väliaikaisesta keskeyttämisestä.

Hankintayksikkö esitti, että väistötila oli toteutettu sijoittamalle se välikattoon eteisen ja wc-tilan päällä, eikä tarvetta erilliselle tekniselle tilalle ollut.

Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikön olisi ratkaisussa tarkemmin kuvatuin perustein tullut sulkea voittanut tarjous tarjouskilpailusta, koska se oli tarjouspyynnön vastainen. Valittajalla olisi virheettömässä menettelyssä ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hankintayksikön maksettavaksi määrättiin hyvitysmaksu. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo oli ollut 185.000 euroa. Voittaneen tarjoajan tarjous oli 173.880 euroa ja toiseksi sijoittuneen valittajan tarjous 222.320 euroa. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus harkitsi hyvitysmaksun määräksi 10.000 euroa. Lisäksi hankintayksikkö velvoitettiin korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeuden ratkaisu 530/20