Jätelakiin ehdotetaan muutoksia

Jätelakiin ehdotetaan huomattavia täsmennyksiä jätekuljetusurakoiden kilpailutussäännöksiin. Ehdotusten tarkoituksena on turvata pk-yritysten mahdollisuuksia menestyä urakkakilpailutuksissa.

Ympäristöministeriön esitysluonnos julkaistiin 28.4.2020.  Siinä ehdotetaan kunnan jätekuljetusurakoiden kilpailuttamista koskevaa sääntelyä tarkennettavaksi selvästi nykyisestä. Tarkennusten tarkoituksena on taata erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet saada kuljetusurakoita. Tämä koskee tilanteita, joissa ns. kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus lakkautetaan kiinteiden yhdyskuntajätteiden osalta ja siirrytään koko Suomessa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Säännökset koskevat muodollisesti kuntia, mutta käytännössä pääosin kuntien omistamia jäteyhtiöitä tai muita kuntien jätelaitoksia, joille kuntien vastuulle jätelain mukaan kuuluvat palvelutehtävät on siirretty.

Edilexin artikkeli