Jätteenkuljetuksen kuuma peruna

Kuntaliiton ja Ylen tekemässä kyselyssä viranomaiset toivat esiin ne haasteet, joita kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmä ja kaksoisjärjestelmä aiheuttavat viranomaistyölle ja jätehuollon kehittämiselle. Jätelain mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Muutoin kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus.

Kyselyn mukaan kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen koettiin paikoitellen toimivan puutteellisesti. Tämä taas vaikeuttaa kunnan jätehuollon järjestämistä ja asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan. Kuljetusasiat ovat johtaneet myös pitkäaikaisiin valitusprosesseihin, ja niiden käsittely vie resursseja jätehuollon kehittämiseltä.

Alueilla, joissa kunta järjestää kuljetuksen, yhteistyö jätteenkuljetusyritysten kanssa toimi pääsääntöisesti hyvin. Sen sijaan alueilla, joissa kuljetuksesta sovittiin kiinteistönhaltijan ja yrityksen välillä, yhteistyö kuljetusyrittäjien kanssa toimi vaihtelevasti.

Taisto kuntalaisen roskapussista saattoi paikotellen käydä kuumanakin.

Kuntaliiton tiedote

Ylen uutinen