Kainuun sotelle seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) esitti 12.9.2018 markkinaoikeudelle 25 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kainuun sotelle hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Markkinaoikeus määräsi kesäkuussa 2019 Kainuun sotelle KKV:n esityksen mukaisesti 25 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta. Kainuun sote oli hankkinut yli 340 000 euron arvoisen 3D-kuvantamislaitteiston ilman kilpailutusta. Kainuun sote katsoi, että hankinta kuului aiemmin kilpailutetun, useamman sairaanhoitopiirin yhdessä toteuttaman hankinnan piiriin ja valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO hylkäsi valituksen.

KHO:n päätös