Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien esteellisyys

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa hallintosääntöä siten, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja voivat hoitaa tehtäviään osa-aikaisesti, kummankin työajan ollessa enintään 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta. Työajan ollessa 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta puheenjohtajien palkkio oli 3 400 euroa kuukaudessa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kaupunginvaltuuston em. päätös koski valtuutettu C:tä ja valtuutettu D:tä kuntalain 97 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti. He olivat siten olleet esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn valtuuston kokouksessa. Kaupunginvaltuuston päätös oli C:n ja D:n esteellisyyden vuoksi syntynyt kuntalain 135 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen (jolla valitus asiassa oli hylätty)  ja valtuuston päätökset tältä osin.

KHO:n päätös