KHO antoi ratkaisun kotikuntakorvauksia koskevassa hallintoriita-asiassa

Kaavin kunta vaati hallinto-oikeudessa Juankosken kunnalta perusteettoman edun palautuksena Kaavin maksamia kotikuntakorvauksia vuosilta 2015 ja 2016, yhteensä 1,2 milj. euroa. KHO totesi, että Juankosken kaupunki ei ollut saanut perusteetonta etua Kaavin kunnan kustannuksella ja hylkäsi vaatimukset.

KHO:n päätökseen