KHO hylkäsi liikenneturvallisuutta vaarantavan mainostaulun lupahakemuksen

Kunta myönsi toimenpideluvan valomainostaulun sijoittamiselle. Hallinto-oikeus hylkäsi ELY-keskuksen valituksen toimenpidelupapäätöksestä.

KHO otti ELY-keskuksen valituksen käsiteltäväkseen.  Se totesi, että aiemman KHO:n oikeuskäytännön mukaisesti liikenneturvallisuusnäkökohdat voidaan huomioida maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa lupaharkinnassa, kun arvioidaan ulkomainoslaitteen toimenpideluvan edellytysten täyttymistä.

KHO:n mukaan toimenpideluvassa tarkoitettu led-mainoslaite sijoittuisi melko vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudelle ja lähelle risteysaluetta, jossa risteää lisäksi kevyenliikenteenväylä. Laitteen ympäristövaikutukset kohdistuvat tienkäyttäjiin. Ominaisuuksiensa ja sijaintinsa johdosta led-näytöllä varustettu mainoslaite voi vaarantaa liikenneturvallisuutta yleisellä tiellä. Tällä perusteella mainoslaite ei sovellu paikalle. KHO kumosi hallinto-oikeuden ja teknisen lautakunnan päätökset ja hylkäsi lupahakemuksen.

KHO:n päätös 5/2021