KHO totesi, että päätös ei täyttänyt hallintopäätöksen sisällölle asetettuja edellytyksiä

KHO totesi, että kaupungin viranhaltijan päätöksestä ei saanut selvää, oliko henkilölle myönnetty henkilökohtainen avustaja vai ei. Päätöksestä ei muutoinkaan käynyt ilmi, minkä sisältöisinä avustajapalvelut oli myönnetty. Päätös ei siten täyttänyt hallintolain 44 §:n 1 momentissa hallintopäätökselle ja perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa erityisen tuen antamista koskevan päätöksen sisällölle säädettyjä edellytyksiä.

Päätös ei myöskään täyttänyt hallintolain 45 §:n vaatimuksia. Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

KHO:n päätös 20.5.2020/2193