Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutki sidosyksiköiden ulosmyyntiä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti kunnallisten sidosyksiköiden ulosmyynnin merkitystä kunnallisille toimijoille sekä markkinoiden toimivuudelle. Selvityksen perusteella yksittäisten sidosyksiköiden ulosmyynti ei näytä olevan kovin suurta, mutta kokonaisuudessaan se on kasvanut.

Sidosyksikön käsite määritellään hankintalaissa. Se on hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä, mutta hankintayksikkö joko yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää siinä määräysvaltaa. Käytännössä sidosyksiköt ovat yleensä kuntien, valtion tai seurakuntien omistamia osakeyhtiöitä. Hankintalain mukaan sidosyksiköiden ulosmyyntiä eli myyntiä muille voi olla enintään viisi prosenttia ja 500 000 euroa sen liiketoiminnasta.

KKV:n selvityksen mukaan yksittäisten sidosyksiköiden ulosmyynti ei näytä olevan kovin suurta, mutta kokonaisuudessaan se on kasvanut. Selvityksen perusteella jatkossa voisi kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta olla hyödyllistä tutkia tarkemmin sitä, miten sidosyksiköiden myynti jakautuu määräysvaltaa käyttävien omistajien, julkisen sektorin asiakkaiden ja yksityisten asiakkaiden kesken.

KKV:n tiedote