Kirkkolain kokonaisuudistus uuteen valmisteluun

Eduskunnan hallintovaliokunta keskeytti 1.4.2020 kirkkolain kokonaisuudistuksen valmistelun eduskunnassa. Hallintovaliokunta odottaa kirkolta kokonaan uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua.

Eduskunnan hallintovaliokunta katsoo, että uuden kirkkolakiehdotuksen tulee täyttää perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 4/2020 vp) tekemät huomautukset. Ehdotus saa sisältää vain perustuslain 76 §:n mukaisesti kirkkolain alaan kuuvia säännöksiä. Tästä syystä osa säännöksistä on siirrettävä kirkkojärjestykseen ja osa muuhun mahdolliseen kirkolliseen lainsäädäntöön. Lisäksi on tarkasteltava, mikä osa yleisestä lainsäädännöstä koskee myös kirkkoa. Valiokunnan näkemyksen mukaan kirkkolakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä siihen jatkossa tehtävien muutosten käsittelyä on syytä helpottaa.

Eduskunnan hallintovaliokunnan käsittely

Kirkon tiedote