Kirkon ei tarvitse luovuttaa hautausmaan kappelia uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi

Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että hautaustoimilain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Lain velvoitteet eivät kuitenkaan ulotu kappeleiden käyttöön. Kirkon ohjeiden mukaan sakraalitilaksi vihittyä kappelia ei luovuteta uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi. Toimiessaan tämän ohjeistuksen mukaisesti kirkko ei syrji uskonnottomia ja ei-kristittyjä.

Uutiseen