KKV on puuttunut useisiin laittomiin hankintoihin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 21.6.2021 antaman päätöksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) ei noudattanut hankintalakia, kun se päätti lokakuussa 2020 elvytyspalkeiden suorahankinnasta. Hankinnan arvo oli noin 260 000 euroa, ja se olisi pitänyt kilpailuttaa. 24.6.2021 antamassaan päätöksessä KKV puuttui Turun kaupungin alaisuudessa toimivan Turun seudun tulkkikeskuksen toimintaan. Tulkkikeskus ei noudattanut hankintalakia, kun se hankki asiointitulkkauspalveluita suorahankintana. Markkinaoikeus määräsi 2.7.2021 Puolangan kunnalle Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen mukaisesti 120 000 euron seuraamusmaksun. Kunta teki vuoden 2020 alussa alueen sote-palveluiden järjestämisestä useiden kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen ilman kilpailutusta.

KKV:n tiedotteet