KKV:ltä kuukauden sisällä toinen esitys seuraamusmaksusta laittomalle suorahankinnalle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää   40 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Kymsote jatkoi keväällä 2020 silmäosaston osaulkoistusta suorahankintana, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut.

Tämä on toinen kerta kuukauden sisällä, kun KKV esittää seuraamusmaksun määräämisestä koskien laitonta suorahankintaa. Edellinen esitys koski Puolangan kunnan sote-palveluiden hankintaa ja jätettiin markkinaoikeudelle 31.8.2020.

Hankintalain 139 §:n mukaan KKV valvoo hankintalain noudattamista. Jos hankintayksikkö on tehnyt EU-kynnysarvot ylittävän hankinnan tai kansalliset kynnysarvot ylittävän liitteessä E tarkoitetun palveluhankinnan tai käyttöoikeussopimuksen suorahankintana ilman hankintalaissa säädettyä perustetta ja jos asiassa jo on tehty hankintasopimus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää markkinaoikeudelle hankintayksikköön kohdistuvia seuraamuksia, joista yksi on seuraamusmaksun määrääminen.

KKV:n ratkaisu